Disclaimer

Welkom op de website van Basisschool Isra. Deze disclaimer heeft als doel om de voorwaarden te schetsen waaronder het gebruik van onze website valt. Door toegang te verkrijgen tot deze website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Mocht u niet akkoord gaan, dan verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van deze website.  
 
Inhoud en Gebruik van Informatie 
 
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om informatief te zijn. Dit omvat maar is niet beperkt tot: foto’s, schoolkalender, schooltijden, en nieuwsupdates. Basisschool Isra streeft ernaar om de informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden, echter, kunnen wij geen garanties bieden betreffende de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico. 
 
Externe Links 
 
Onze website bevat links naar externe websites, zoals ouderportalen, de stichting van onze school en externe partners, evenals PDF-bestanden met informatie. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en ter informatie. Basisschool Isra heeft geen controle over de inhoud en het beleid van deze websites en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van externe websites. Wij adviseren u om de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van deze externe websites te lezen. 
 
Auteursrechten 
 
De inhoud van deze website, inclusief teksten, foto’s en grafische elementen, is eigendom van Basisschool Isra en/of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om materiaal van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisschool Risala te kopiëren, te verspreiden, te publiceren of op andere wijze te gebruiken of te exploiteren. 
 
Beperking van Aansprakelijkheid 
 
Basisschool Isra, noch haar medewerkers, bestuurders of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of andere schades (inclusief, maar niet beperkt tot, schades door verlies van bedrijfsactiviteiten, informatie, of winstderving) voortkomend uit of in verband met het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website, zelfs als wij van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schades. 
 
Wijzigingen 
 
Basisschool Isra behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.  
 
Voor vragen of opmerkingen over onze disclaimer of de website, kunt u contact met ons opnemen via de op de website aangegeven contactgegevens.
 
 
 
 
 
Cookie instellingen