Onze school

Welkom op de website van de islamitische basisschool Isra. De school is in 2021 gesticht in Rotterdam, aan de Wilgenlei 149, in de wijk Schiebroek.

Wij vormen onze leerlingen tot betrokken wereldburgers door het bieden van kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs vanuit de islamitische identiteit. Isra heeft de visie ‘Ontdek de reis’: Isra is een vertrekpunt waar elke leerling zijn/haar unieke reis begint, uitgerust met kennis, vaardigheden en waarden die de leerlingen nodig hebben om met vertrouwen en nieuwsgierigheid hun toekomst tegemoet te treden.

Isra biedt leerlingen een veilige, vertrouwde en toekomstgerichte basis voor eigen verantwoordelijkheid, zelfontwikkeling, samenwerking en een sterke identiteit. We leren leerlingen het beste uit zichzelf te halen door te focussen op de beheersing van de kernvakken én op de persoonlijke/sociaal-emotionele ontwikkeling.

Isra werkt met De Vreedzame School voor de vorming van de sociale en burgerschapscompetenties. Wij hechten waarde aan het positieve schoolklimaat. Op Isra dragen we kennis geleidelijk over door het toepassen van het IGDI-model. Naast de vele aandacht voor het reken- en taalonderwijs, bieden wij ook lessen aan zoals Engels, ICT/ Media, identiteit en burgerschap.   
 

Contact

Op deze website kunt u meer informatie vinden over de school. Mocht u meer willen weten, neem dan telefonisch contact op via 010- 766 00 80 of stuur een mailbericht naar isra@sipor.nl

 

Kennismaken

Wil je kennismaken met onze collega's? Hier alvast een voorproefje:
 
 

Onze kernwaarden

De basis van ons onderscheidend vermogen zijn de kernwaarden die wij als leidraad hanteren bij het nemen van beslissingen in onze dagelijkse praktijk. Deze kernwaarden vormen het succes en zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie. Kernwaarden zien we ook wel als het ethisch kompas van onze organisatie, het geeft aan wat we nastrevenswaardig vinden. Het geeft dus ook een beeld van de identiteit van onze organisatie. Bij SIPOR-Scholen kiezen we bewust voor de volgende kernwaarden:

 
 

1. Godsbesef

Als moslims zien wij onszelf als dienaar (abd) van God, en als Zijn rentmeester op aarde. En daarmee hebben wij ook een belangrijke verantwoordelijkheden ten aanzien van een juist gebruik van Allah's schepping, zoals de natuur om ons heen met al haar bronnen in de vorm van bomen, water en dieren. Mét Godsbesef: dit is de beste maatstaf voor iemands waarde.

2. Oprechtheid

Het is binnen SIPOR belangrijk dat we welgemeend en oprecht zijn. Wij stellen ons duidelijk en transparant op in elk laag van de samenleving, delen kennis, gaan daar betrouwbaar mee om en onkunde en onvermogen wordt met elkaar besproken. Oprechtheid is een manier van leven en belemmering hiervan geeft gewetensproblemen, wat wij proberen te minimaliseren met onze oprechtheid.

3. Solidariteit

Gemeenschapszin, eendracht en verbondenheid, daar gaat het om: we houden rekening met elkaar en vice versa, bij successen houden we niet alleen ons eigen belang voor ogen, bij falen nemen we verantwoordelijkheid. Solidariteit gaat verder dan rechtvaardigheid. Kortom, gemeenschapszin, eendracht en verbondenheid.

4. Professionaliteit

Het vergaren van kennis, vaardigheden en inzicht behoort tot de opdracht van iedere moslim. Deze kennis goed inzetten geeft onze professionaliteit weer: we oefenen ons vak goed uit, blijven ontwikkelen, werken intensief samen met alle stakeholders, maken gebruik van elkaars expertise en vragen hulp waar nodig. Voor een veilige leer- en werkomgeving met maatwerk.

5. Toekomstgericht

Wij zijn ambitieus, met vernieuwend onderwijs met diverse werkvormen. Innovatie en technologie wordt gebruikt om onze onderwijsmethoden en -digitale- lesmaterialen in het primaire proces dagelijks in te zetten, en we spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. Kansen grijpen we wanneer ze voordoen en passen binnen de mogelijkheden van onze organisatie.
 
Cookie instellingen